Nieuws

Advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’

De Commissie Toekomst Zorg thuiswonende ouderen, ook wel de Commissie Bos, heeft op 15 januari jl. het conceptadvies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ gepubliceerd.

Hierin brengen zij een advies uit over wat nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden, rekening houdend met demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg.

De commissie heeft het advies samengevat in 3 hoofdboodschappen:

  1. Ga (ver)bouwen
  2. Ga Digitaal
  3. Ga Samenwerken

Deze 3 hoofdboodschappen hebben zij uitgewerkt in 35 verschillende aanbevelingen.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.