Nieuws

Clientervaringen verpleeghuiszorg meten met de totaalscore van ZorgkaartNederland

Clientervaringen verpleeghuiszorg meten met de totaalscore van ZorgkaartNederland
Aanbieders van verpleeghuiszorg gaan clientervaringen meten met de totaalscore van ZorgkaartNederland in plaats van met de Net Promotor Score (NPS) of de aanbevelingsvraag. Dit is een besluit van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het jaar 2020 geldt als overgangsjaar, waarin zowel de oude methoden (NPS of aanbevelingsvraag) als de nieuwe methode (totaalscore) gebruikt kunnen worden. Zorgorganisaties die voor 2020 nog een keuze moeten maken, wordt aangeraden de clientervaringen te meten met de totaalscore van ZorgkaartNederland. Vanaf 2021 worden clientervaringen verpleeghuiszorg alleen nog gemeten met de totaalscore van ZorgkaartNederland.

Waarom dit besluit
Elke verpleeghuisorganisatie dient in het kader van onderlinge landelijke vergelijkbaarheid minimaal één keer per jaar op locatieniveau informatie over clientervaringen aan te leveren aan het Openbaar Data Bestand (ODB) van het Zorginstituut Nederland. In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg waren hiervoor twee methodes toegestaan: de NPS en de aanbevelingsvraag van ZorgkaartNederland.

Deze twee instrumenten leverden ongelijke informatie op, waardoor onderlinge landelijke vergelijkbaarheid niet mogelijk was. Om aan deze onwenselijke situatie een eind te maken heeft de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg de mogelijkheden voor harmonisatie onderzocht en de kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland om advies gevraagd.

De Kwaliteitsraad heeft het gebruik van de totaalscore van ZorgkaartNederland geadviseerd. De totaalscore van ZorgkaartNederland levert begrijpelijke informatie op voor cliënten en biedt verdiepende informatie voor aanbieders voor leren en verbeteren. De stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft het advies van De Kwaliteitsraad overgenomen en besloten dat clientervaringen vanaf 2021 met de totaalscore van ZorgkaartNederland gemeten moeten worden. 2020 geldt als overgangsjaar waarin zowel de oude methoden (NPS of aanbevelingsvraag) als de nieuwe methode (totaalscore) gebruikt kunnen worden.

Overigens geldt naast de verplichting om één keer per jaar op locatieniveau informatie over clientervaringen aan te leveren aan het ODB ook nog steeds de verplichting om een zelf te kiezen instrument voor cliëntervaringen in te zetten. Dit kan meer kwalitatief gericht zijn. Deze gegevens hoeven niet bij ODB aangeleverd te worden. Het gekozen instrument moet voldoen aan door de stuurgroep vastgestelde eisen.

Wat betekent dit voor 2020?
Het jaar 2020 geldt als overgangsjaar. In dit jaar zijn drie meetmethodes toegestaan (totaalscore, NPS en aanbevelingsvraag). Organisaties die nog een keuze moeten maken, wordt aangeraden om in 2020 de cliëntervaringen te meten met de totaalscore van ZorgkaartNederland. Maar meten met de NPS of de aanbevelingsvraag van ZorgkaartNederland is in 2020 ook nog toegestaan.

Wat betekent dit voor 2021?
In 2021 meten alle aanbieders van verpleeghuiszorg de clientervaringen met de totaalscore van ZorgkaartNederland.

Meetinstructie
In augustus 2020 ontvangen aanbieders het handboek met toelichting op de kwaliteitsindicatoren en de meetinstructie voor verslagjaar 2020. Omdat de meetperiode van clientervaringen het hele kalenderjaar bestrijkt (dus van 1-1-2020 t/m 31-12-2020) vindt de stuurgroep het belangrijk aanbieders nu al te informeren over de in 2020 toegestane meetmethodes.

In de bijlage vindt u meer informatie over het meten van clientervaringen in 2020.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.