Nieuws

Aanleveren digitaal overzicht verplichte en onvrijwillige zorg

De uiterste aanleverdatum voor het aanleveren van het digitaal overzicht verplichte of onvrijwillige zorg met gegevens over de eerste helft van 2021, is vrijdag 10 december 2021. Aanleveren kan naar verwachting vanaf maandag 1 november 2021, via de webpagina Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd. De inspectie verzoekt zorgaanbieders om het digitaal overzicht nu nog niet aan te leveren en de berichtgeving in de gaten te houden. 
 
Meer informatie
In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Daarin staan kwantitatieve gegevens over de uitgevoerde verplichte en onvrijwillige zorg. Meer informatie over de inhoud van het digitaal overzicht en de manier van aanleveren, staat op de website van de IGJ: Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd. Daarnaast is de pagina Handleiding gegevensaanlevering dwang in de zorg een extra hulpmiddel voor de gegevensaanlevering.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.