Nieuws

675 miljoen

In onze directiemail van vrijdag 29 oktober jl. hebben wij de leden geïnformeerd over een aantal zaken rond de cao-onderhandelingen, de zorgbonus 2021 en de 675 miljoen voor loonstijgingen. Over doorvertaling van die 675 miljoen in de tarieven voor aanbieders in het sociaal domein is afgelopen week weer (ambtelijk) overlegd met zorgkoepels, VWS en VNG. Op ons aandringen is met deze partijen ook een bestuurlijk overleg georganiseerd. Dat is morgen, dinsdag 9/11. Herbevestiging van de grondslag (1,13% op de looncomponent in de tarieven Wmo 2015 en Jeugdwet) en afspraken over monitoring/escalatieladder staan op de agenda.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.