Blogs en publicaties

Opiniestuk Zorgthuisnl: ‘Help de wijkverpleging gaat ten onder’

Op 5 mei jl. heeft Zorgthuisnl het opiniestuk ‘Help de wijkverpleging gaat ten onder!’ laten plaatsen op Skipr. In het opiniestuk betoogt de branchevereniging dat de wijkverpleging ten onder gaat aan de inkoopmacht van zorgverzekeraars en de wijze waarop zij eenzijdig gefocust zijn op doelmatigheid en kostenbeheersing. Aanbieders worden afgescheept met lage tarieven die ver onder de NZa maximum tarieven liggen. De zorgondernemer in de wijk wordt hierin het hardst geraakt. Het maakt de sector kapot, wat er toe zal leiden dat de maatschappij zich in de nabije toekomst geconfronteerd ziet met een sector die onvoldoende is toegerust op het bieden van kwalitatief goede zorg thuis aan een groeiende groep zorgvragers.

Zorgthuisnl doet de dringende oproep aan de politiek en aan partijen als Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit, om het tij te keren. Gezien het belang van goede zorg thuis nu en in de toekomst, is het noodzakelijk dat de sector meer (financiële) waardering en vertrouwen krijgt.

Zorgthuisnl informeert haar samenwerkingspartners met dit bericht en nodigt bovengenoemde partijen uit om met Zorgthuisnl in gesprek te gaan over de geschetste problematiek.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.